NIKO VARTIAINEN

Yliopistonlehtori

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen yliopistonlehtorina. Sekä tutkimus- että opetustyössäni korostuu oikeustieteellisten kysymysten tutkiminen empiirisin ja taloustieteellisin menetelmin.  Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Tutkimukseni ovat käsitelleet mm. lainvalmistelun laatua, lainsäädännön vaikutusarviointia sekä kuntasektoria eri näkökulmista. Syksyllä 2021 julkaistussa väitöskirjassani keskeisenä teemana on lainsäädännön vaikutusarviointi. Tarkemmin sanottuna toteutin väitöskirjassa jälkikäteisen vaikutusarvioinnin (ex post) lainsäätäjän kuntaiitoksille asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

niko.vartiainen@uef.fi

Puhelin

050 410 9430

Avainsanat

Opetustehtävät

Approaches for empirical legal research

Empiirisen oikeustutkimuksen seminaari

Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen

Kandidaatin tutkielma ja seminaari, lainsäädäntötutkimus

Lainsäädäntötutkimuksen perusteet

Oikeustaloustiede (Lapin yliopisto)

Oikeustaloustieteen perusteet

Pro gradu -tutkielma ja seminaari, lainsäädäntötutkimus

Sääntelyteoria

Yleinen metodiseminaari jatko-opiskelijoille (kvantitatiiviset menetelmät)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut

Tiedostot