NIKO VARTIAINEN

Yliopisto-opettaja

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen yliopisto-opettajana. Sekä tutkimus- että opetustyössäni korostuu oikeustieteellisten kysymysten tutkiminen empiirisin ja taloustieteellisin menetelmin. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kansantaloustiede. Tällä hetkellä suoritan filosofian tohtorin tutkintoa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen oppiaineessa. Väitöskirjatyössäni keskeisenä teemana on lainsäädännön vaikutusarviointi, joten väitöskirjan voi katsoa olevan empiirisin menetelmin toteutettavaa lainsäädäntötutkimusta. Väitöskirjatyö keskittyy kuntaliitosten vaikutusten analysoimiseen ja erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS-hanke) jälkikäteiseen arviointiin. Muilta osin tutkimukseni ovat käsitelleet mm. vaihtoehtoisten sääntelykeinojen huomioimista lainvalmistelussa, pikavippitoimialaa koskevan valvonnan toimivuutta sekä kuntien ICT-toimintaa. Tutkimustyön lisäksi toimin oikeustieteiden laitoksella opettajana. Opetustehtäväni sisältävät mm. oikeustaloustieteen ja empiirisen oikeustutkimuksen kursseja.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

niko.vartiainen@uef.fi

Puhelin

050 410 9430

Avainsanat

Julkaisut

Tiedostot

Tutkimusryhmät