Tarkenna hakuasi

Nina  Tusa

Nina Tusa

Yliopisto-opettaja

Työskentelen pääasiallisesti koulutusylilääkärinä Pohjois-Savon hyvinvointialueen koulutuksen palvelualueella vastaten yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen kehittämisestä sekä kouluttajalääkärikoulutuksen organisoimisesta Itä-Suomen YTA:...

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

nina.tusa@uef.fi

Väitöskirjatutkimukseni koskee osallistavan hoitosuunnitelman vaikuttavuutta. OSUVAT tutkimuksessa on mukana 605 verenpainetta, sepelvatimotautia tai diabetesta sairastavaa potilasta Siilinjärven terveyskeskuksesta. Olemme seuranneet potilaiden kliinisiä parametrejä sekä mm. heidän elämänlaatuaan kolme vuotta. Seuranta jatkuu rekisteritutkimuksena. Oman väitöskirjani on tarkoitus valmistua syksyllä -23. Tutkimusryhmäämme mahtuisi vielä 1-2 väitöskirjatutkijaa, joten ota rohkeasti yhteyttä, mikä tutkimustyö kiinnostaa.

Julkaisut

10/10 kappaletta