NINNI SAARINEN

Yliopistotutkija

Dosentti alana metsänarvioimistiede, erityisesti uudet teknologiat metsän mittauksessa


Työskentelen yliopistotutkijana metsätieteiden osastolla Itä-Suomen yliopistossa. Valmistuin maatalous-metsätieteiden maisteriksi vuonna 2008 ja väittelin tohtoriksi 2016 Helsingin yliopistosta. Lisäksi minulla on kasvatustieteiden maisterin tutkinto vuodelta 2014, myös Helsingin yliopistosta.

Tutkimukseni keskittyy ymmärtämään metsien ja puiden dynamiikkaa kuten kasvua ja kilpailua sekä erilaisten häiriöiden vaikutusta metsiin. Hyödynnän tutkimuksissani erilaisia kaukokartoitusmenetelmiä kuten laserkeilausta (sekä maanpinnalta että ilmasta) ja satelliittiaineistoja.

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen lisäksi olen työskennellyt vierailevana tutkijana Kanadan metsäntutkimuslaitoksessa (Canadian Forest Service, Natural Resources Canada) sekä Gentin yliopistossa Belgiassa.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

ninni.saarinen@uef.fi

Puhelin

050 517 8600

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kuulun Suomen Akatemian rahoittamaan lippulaivaan Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia (UNITE). Lisäksi olen osa Euroopan laajuista tutkijaverkostoa, joka tuo yhteen erityisesti lähikartoitukseen (maastolaserkeilaus ja -fotogrammetria sekä lennokit) erikoistuneet metsien tutkijat.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut