Tarkenna hakuasi

Noor  Alwash

Noor Alwash

Apurahatutkija

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

noor.alwash@uef.fi

Tutkijana keskityn tutkimaan ympäristötekijöiden vaikutuksia kalakantoihin ja tapoja, joilla ihmisen toiminta voi vaikuttaa näihin suhteisiin. Pyrin tutkimuksellani ymmärtämään paremmin ihmisten kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja kalakantoihin ja hyödyntämään tätä tietoa suojelustrategioiden kehittämisessä.
Lähestymistapani tutkimukseen sisältää sekä laboratoriotutkimukset että tietokonepohjaisen data-analyysin. Biologian taustalla olen hankkinut kokemusta useilta eri aloilta, kuten geenien erottamisesta, geneettisen datan analysoinnista, fylogeneettisten puiden rakentamisesta ja proteiinien ennustamisesta.
Minulla on intohimo luonnonmaailman ymmärtämiseen ja olen sitoutunut pysymään ajan tasalla alallani uusimpien tutkimusten ja tekniikoiden kanssa. Etsin jatkuvasti mahdollisuuksia oppia ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa.