OLIVIA KUURI-RIUTTA

Nuorempi tutkija

Suot varastoivat paitsi valtavasti hiiltä, myös tietoa menneisyyden kasvillisuudesta, hydrologiasta ja hiilivirroista. Väitöskirjaprojektissani tutkin viimeaikaisia, ilmaston aiheuttamia muutoksia soiden kasvillisuudessa ja kuoriamebayhteisöissä, jotka liittyvät läheisesti soiden hiilen kiertoon. Tavoitteenani on määrittää meneillään olevan ilmastonmuutoksen, erityisesti mahdollisen kuivumistrendin, vaikutuksia suokasvillisuuden ja mikrobiyhteisöjen toimintaan. Tutkimalla menneitä muutoksia, tutkimukseni auttaa ymmärtämään meneillään olevia ja tulevia muutoksia pohjoisissa soissa.

Valmistuin Helsingin yliopistosta metsätieteiden maisteriksi vuonna 2021 pääaineenani ympäristömuutos.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

olivia.kuuri-riutta@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Suo- ja maaekologian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit