Tarkenna hakuasi

Olli  Sippula

Olli Sippula

Professori

Polttoprosessien päästökemia

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

olli.sippula@uef.fi | 040 355 3397

Tutkimukseni keskittyy poltto- ja teollisuusprosesseissa muodostuviin hiukkas- ja kaasupäästöihin, niiden ympäristövaikutuksiin sekä päästöjen vähentämistekniikoihin. Tutkimukset käsittelevät mm. polttotekniikoiden ja polttoaineiden vaikutuksia päästöjen kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin ja päästöjen muuntumista ja vaikutuksia ilmakehässä. Uudenlaisten savukaasujen jälkikäsittelytekniikoiden kehitys sekä polttoprosessien kiertotalousnäkökulmat ovat myös osa tutkimustoimintaa. Tutkimusryhmäni tekee laajasti yhteistyötä teollisuuden ja kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Julkaisut

147/147 kappaletta