OUTI HAKOLA

Akatemiatutkija

”Hyvää kuolemaa rakentamassa: saattohoito dokumenttielokuvissa” (Suomen akatemia, 2017-2022)


Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori (2022 alkaen)


Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

outi.hakola@uef.fi

Puhelin

050 413 3164

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

”Hyvää kuolemaa rakentamassa” tutkimusprojekti analysoi hyvän kuoleman malleja dokumenttielokuvien ja –ohjelmien kautta. Tutkimuksen kohteena on, miten dokumentit rakentavat, normalisoivat ja haastavat käsityksiä ns. hyvästä kuolemasta. Materiaalina toimivat saattohoitoa käsittelevät länsimaiset elokuvat, haastattelut dokumenttiohjaajien kanssa ja keskustelut saattohoitohenkilökunnan kanssa. Analysoin, miten näemme tai haluamme nähdä kuoleman. Luovatko dokumentit kuvan kuoleman sankarillisesta hyväksynnästä, ja pitäisikö dokumenttien nimenomaan lieventää kuoleman pelkoamme? Vai annetaanko, tai tulisiko median antaa, tilaa kuoleman peloille ja tuskalle. Tavoitteena on herättää keskustelua yhtäältä median roolista kuoleman käsittelyssä ja toisaalta pohtia laajemmin saattohoidon mahdollisuuksia.

Linkit

Tiedostot