Tarkenna hakuasi

Outi Kiljunen

Yliopistonlehtori

Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

outi.kiljunen@uef.fi

Pyrin vaikuttamaan tutkimuksellani iäkkäiden hoidon laatuun ja turvallisuuteen. Tutkimukseni kohdistuu pääosin hoitotyöhön iäkkäiden asumispalveluissa. Esimerkkinä Työsuojelurahaston rahoittama:  Omavalvonnan toimeenpanon haasteet ja organisaation tuki omavalvontatyölle asumispalveluyksiköissä

Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

Kiljunen, O., Välimäki, T., Savela, R-M., Koponen, S., Nykänen, I., Suominen, AL., & Schwab, U. (2023) Prevalence and risk factors of frailty among older family caregivers. Scandinavian Journal of Caring Sciences (Online First) https://doi.org/10.1111/scs.13190

Kiljunen, O., Kankkunen, P., Partanen, P., & Välimäki, T. (2023). Identification of Contributing Factors of Falls and Non-Fall Accidents Among Home Care Clients: A Retrospective Study Using Incident Reports. Home Health Care Management & Practice 35(3),163-171. doi:10.1177/10848223221134095

Kiljunen, O., Kankkunen, P., Partanen, P., & Välimäki, T. (2022). Tapaturmiin myötävaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja raportointi iäkkäiden asumispalveluissa. Hoitotiede 34(1), 3-14. https://journal.fi/hoitotiede/article/view/128972/78012

Kiljunen, O., Partanen, P., Välimäki, T. & Kankkunen, P. (2021). Turvallisuuden edistäminen iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa. Gerontologia 35(2),156–171. doi.org/10.23989/gerontologia.97264

Kiljunen, O., Partanen, P., Välimäki, T. & Kankkunen, P. (2019). Older people nursing in care homes: An examination of nursing professionals’ self-assessed competence and its predictive factors. International Journal of Older People Nursing 14:e12225. doi.org/10.1111/opn.12225

Kiljunen, O., Kankkunen, P., Partanen, P. & Välimäki, T. (2018). Family members’ expectations regarding nurses’ competence in care homes: a qualitative interview study. Scandinavian Journal of  Caring Sciences 32(3), 1018-1026. doi.org/10.1111/scs.12544

Kiljunen, O., Välimäki, T., Partanen, P. & Kankkunen, P. (2018). Multifaceted competence requirements in care homes: Ethical and interactional competence emphasized. Nordic Journal of Nursing Research 38(1), 48-58. doi.org/10.1177/2057158517712084

Kiljunen, O., Välimäki, T., Kankkunen, P. & Partanen, P. (2017). Competence for older people nursing in care and nursing homes: an integrative review. International Journal of Older People Nursing 12:e12146. doi.org/10.1111/opn.12146

Julkaisut

9 kappaletta