Tarkenna hakuasi

Outi  Ratamäki

Outi Ratamäki

Vanhempi yliopistonlehtori

YTT, OTT
Empiirinen oikeustutkimus
Ympäristöoikeus ja -politiikka

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

outi.ratamaki@uef.fi | 050 465 1592

Tutkimustyössäni olen keskittynyt ihmisten, eläinten, luonnon ja ympäristön välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Olen tutkinut muun muassa suurpetopolitiikkaa ja -konflikteja, luonnonvarojen kestävän käytön ja hallinnan haasteita oikeuden ja politiikan rajapinnalla sekä eläinpolitiikan ja -oikeuden muutosta. Työssäni on usein läsnä moni- ja poikkitieteellisyys ja politiikan monitasoinen luonne. Olen ympäristöpolitiikan dosentti (Tampereen yliopisto) ja eläinpolitiikan dosentti (Itä-Suomen yliopisto). Opetan eläinpolitiikasta ja -oikeudesta sekä empiiristä oikeustutkimusta. Olen Itä-Suomen yliopiston empiirisen oikeustutkimuksen yksikön vastuuhenkilö. Koordinoin Itä-Suomen yliopiston Kestävän tulevaisuuden opintokokonaisuutta sekä eri korkeakoulujen yhteistä Kestävyysopintojen verkostoa (kestavyysopinnot.fi).

Julkaisut

111/111 kappaletta