Tarkenna hakuasi

Outi  Ratamäki

Outi Ratamäki

Vanhempi yliopistonlehtori

Empiirinen oikeustutkimus
Ympäristöoikeus ja -politiikka

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

outi.ratamaki@uef.fi | 050 465 1592

0504651592
050 4651592
050 465 1592
+358 50 465 1592
+35850 465 1592
050 4651 592
+358 50 4651 592
+35850 4651 592
+358 50 4651592
+35850 4651592
+358504651592

Tutkimustyössäni olen keskittynyt ihmisten, eläinten, luonnon ja ympäristön välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Olen tutkinut muun muassa suurpetopolitiikkaa ja -konflikteja, luonnonvarojen kestävän käytön ja hallinnan haasteita oikeuden ja politiikan rajapinnalla sekä eläinpolitiikan ja -oikeuden muutosta. Työssäni on usein läsnä moni- ja poikkitieteellisyys ja politiikan monitasoinen luonne. Olen ympäristöpolitiikan dosentti (Tampereen yliopisto) ja eläinpolitiikan dosentti (Itä-Suomen yliopisto). Opetan eläinpolitiikasta ja -oikeudesta sekä empiiristä oikeustutkimusta. Olen Itä-Suomen yliopiston empiirisen oikeustutkimuksen yksikön vastuuhenkilö. Koordinoin Itä-Suomen yliopiston Kestävän tulevaisuuden opintokokonaisuutta sekä eri korkeakoulujen yhteistä Kestävyysopintojen verkostoa (kestavyysopinnot.fi).

Julkaisut

111 kappaletta