OUTI RATAMäKI

Yliopistonlehtori

Ympäristöoikeuden ja -politiikan yliopistonlehtori

Tutkimustyössäni olen keskittynyt ihmisten, eläinten, luonnon ja ympäristön välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Olen tutkinut muun muassa suurpetopolitiikka ja -konflikteja, luonnonvarojen kestävän käytön ja hallinnan problematiikaa sekä eläinpolitiikan ja -oikeuden muutosta. Työssäni on usein läsnä moni- ja poikkitieteellisyys. Olen ympäristöpolitiikan dosentti (Tampereen yliopisto) ja eläinpolitiikan dosentti (Itä-Suomen yliopisto). Olen Itä-Suomen yliopiston empiirisen oikeustutkimuksen yksikön vastuuhenkilö. Johdan Itä-Suomen yliopiston monitieteisten ympäristöopintojen kokonaisuutta. Opetan eläinpolitiikka- ja oikeutta sekä empiiristä oikeustutkimusta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

outi.ratamaki@uef.fi

Puhelin

050 465 1592

Avainsanat

Julkaisut

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Linkit

Tutkimusryhmät