PäIVI MäNTYLä

Professori

Kliininen hammashoito, parodontologia ja suugeriatria


Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Hammaslääketieteen yksikkö

Sähköposti

paivi.mantyla@uef.fi

Puhelin

050 438 4573

Avainsanat

Opetustehtävät

Oppiaineen opetustehtävät hammaslääketieteen peruskoulutusopiskelijoille sekä erikoishammaslääkärikoulutuksessa alan vastuukouluttajana.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Laitosolosuhteissa asuvien ikääntyneiden suunterveys. Tutkimusta varten on tutkittu > 65-vuotiailta helsinkiläisiä, jotka asuvat ympärivuorokautisen avustetun asumisen yksiköissä. Tutkimuksessa selvitetään suunterveyden ja kokonaisterveydentilan välisiä yhteyksiä ja niiden assosiaatioita suun biologisten näytetutkimusten tuloksiin. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Suu- ja leukasairauksien yksikön ja Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollon kanssa.

Julkaisut