PASI HIRVONEN

Vieraileva tutkija

Innovaatiojohtaminen


Opetan ja tutkin innovaatiojohtamisen tiimissä kauppatieteiden laitoksella. Olen mukana UEF:n neurotieteiden tutkimusyhteisössä, professori Päivi Erikssonin Neuro-impakti ja innovaatiot -tutkimusryhmässä. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden tohtori (sosiaalipsykologia).
Erityisosaamistani ovat laadulliset tutkimusmenetelmät, erityisesti diskursiiviset, dialogiset ja narratiiviset menetelmät. Tutkimukseni keskittyy organisaatioiden ja johtamisen tutkimukseen, työelämän mikrokulttuureihin, vuorovaikutukseen ja tiimidynamiikan teemoihin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

pasi.hirvonen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

Laadulliset tutkimusmenetelmät, tiimijohtaminen, pro gradu -seminaari, johtamisen perusteet, johdatus kauppatieteiden opintoihin, syventävät tutkimusmenetelmät

Tutkimusryhmät ja -projektit

Neuro impact and innovation -tutkimusryhmä

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut