Tarkenna hakuasi

Paula Paajanen

Väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

paula.paajanen@uef.fi | 050 434 7354

Olen sosiaalipsykologian alan väitöskirjatutkija MAMANET-hankkeessa. Etnografisia menetelmiä hyödyntävässä väitöskirjassani tutkin suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien välisiä kontakteja ja niiden puutetta helsinkiläisillä asuinalueilla. Tutkimukseni tuottaa tietoa arjessa koetuista ryhmienvälisistä kontakteista sekä niiden haasteista. Väitöskirjatutkimustani rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki, Koneen säätiö ja Alfred Kordelinin säätiö. Teen väitöskirjaani Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten (SCE) tohtoriohjelmassa.

Julkaisut

Finell, E., Paajanen, P., & Riikonen, R. (2024). Ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten pienten lasten äitien väliset kohtaamiset omalla asuinalueella. Teoksessa Renvik, Tuuli Anna & Säävälä, Minna (toim.). (2024). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023: Näkökulmana väestösuhteet (s. 175–185). TEM oppaat ja muut julkaisut 2024:1 FI. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-703-8

Paajanen, P., Finell, E., Riikonen, R. & Stevenson, C. (2023). ‘Hey, teach these kids to eat their own food!’: Institutional intergroup contact in immigrant mothers’ talk. Journal of Community & Applied Social Psychology, 33(6), 1426–1439. https://doi.org/10.1002/casp.2746

Seppälä, T., Riikonen, R., Stevenson, C., Paajanen, P., Repo, K., & Finell, E. (2023). Intragroup contact with other mothers living in the same neighborhood benefits mothers’ life satisfaction: The mediating role of group identification and social support. Journal of Community Psychology, 5113651377. https://doi.org/10.1002/jcop.22960

Riikonen, R., Finell, E., Suoninen, E., Paajanen, P., & Stevenson, C. (2023). Who is expected to make contact? Interpretative repertoires related to an intergroup encounter between Finnish majority mothers and immigrant mothers. British Journal of Social Psychology, 62264280. https://doi.org/10.1111/bjso.12580

Paajanen, P., Seppälä, T., Stevenson, C., Riikonen, R., & Finell, E. (2023). Keeping apart on the playground: Construction of informal segregation on public playgrounds in multiethnic neighborhoods. Social Psychology Quarterly, 86(1), 53–73. https://doi.org/10.1177/01902725221116632

Paajanen, P., Seppälä, T., Stevenson, C., & Finell, E. (2022). Child’s presence shapes immigrant women’s experiences of everyday intergroup contact. Journal of Social and Political Psychology10(2), 430–444. https://doi.org/10.5964/jspp.7477

Seppälä, T., Riikonen, R., Paajanen, P., Stevenson, C., & Finell, E. (2022). Development of first-time mothers’ sense of shared identity and integration with other mothers in their neighbourhood. Journal of Community & Applied Social Psychology32(4), 692–705. https://doi.org/10.1002/casp.2592

Julkaisut

6/6 kappaletta