PAULI MIETTINEN

Professori

Datatieteen professori

Tutkimukseni kattaa datatieteen menetelmien kehityksestä sovelluksiin. Tärkeimmät alat, joilla olen kehittänyt uusia menetelmiä, ovat matriisi- ja tensorihajotelmat epästandardeissa algebroissa, jälleenkuvausten louhinta sekä sosiaalisten verkkojen analyysi. Näitä menetelmiä olen soveltanut mm. tiedonlouhintaan, ekologisten lokeroiden mallintamiseen, eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteiden analysointiin, vapaaehtoisuuten perustuvien verkkosivustojen analysointiin ja terveysdatan analysointiin.