PEKKA KILPELäINEN

Yliopistonlehtori

Tutkin afrikkalaisamerikkalaista nykykirjallisuutta orjuuden traumaattisen kulttuurisen muiston näkökulmasta. Opetan samalla kahta englannin kielen ja kulttuurin syventävien opintojen valinnaiskurssia.


Tutkijana olen erikoistunut kirjallisuuden poliittisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin. Erityisiä mielenkiinnonkohteitani ovat identiteetteihin liittyvät ilmiöt ja ongelmat, mm. rodun, etnisyyden, seksuaalisuuden ja sukupuolen intersektionaaliset kategoriat. Tutkimukseni pohjautuu pitkälti Fredric Jamesonin esittämiin ajatuksiin kirjallisuuden ja kulttuurin poliittisuudesta. Olen kehitellyt omaa näkemystäni ideologian ja utopian dialektiikasta, jonka Jameson on esitellyt, mutta jättänyt jossain määrin hämäräksi. Keskeinen ajatus on, että utopia on paljon muutakin kuin idealistinen ajatus täydellisestä onnelasta. Omasta näkökulmastani huomattavasti mielenkiintoisempaa on tarkastella utopiaa impulssina tai haluna, joka rakentuu pyrkimyksissä ratkaista ongelmia. Tämä toteutuu kirjallisuudessa niin muodon kuin sisällönkin tasolla. Näihin ajatuksiin liittyvät olennaisesti myös tilan, mobiliteetin ja rajojen käsitteet. Oma tutkimusalueeni on afrikkalaisamerikkalainen ja mustan diasporan kirjallisuus, mutta nämä teoreettiset lähtökohdat tarjoavat mahdollisuuksia monien muidenkin tekstien ja ilmiöiden tutkimiseen. Tämänhetkinen tutkimukseni kartoittaa orjuuden traumaattisen muiston ilmenemismuotoja ja kuvitteellisia ratkaisuja afrikkalaisamerikkalaisessa nykykirjallisuudessa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

pekka.a.kilpelainen@uef.fi

Puhelin

050 465 7514

Avainsanat

Julkaisut