PEKKA KOSUNEN

Yliopisto-opettaja

FT. Matematiikan opetusta perus- ja aineopintojen kursseilla Fysiikan ja matematiikan laitoksella, sekä Metsätieteen laitoksella.


Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto

Sähköposti

pekka.kosunen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

Yliopistopetuskokemusta noin 5000 tuntia kursseilta Matematiikan perusopintojakso, Matematiikan peruskurssi, Analyysi 1, Analyysi 2, Analyysi 3, Reaalianalyysi, Differentiaaliyhtälöt, Matematiikan johdantokurssi, Matematiikkaa metsätieteilijöille, Differentiaaliyhtälöt a, Differentiaaliyhtälöt b, Johdatus topologiaan, Differentiaalilaskenta, Integraalilaskenta, Usean muuttujan differentiaalilaskenta, Differentiaali- ja integraalilaskennan propedeuttinen kurssi.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kompleksianalyysi, kompleksidynamiikka

Tutkimusryhmät - UEF