PEKKA KUUSELA

Yliopistonlehtori

Toimin yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina.


Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipsykologia

Sähköposti

pekka.kuusela@uef.fi

Puhelin

040 355 2644

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetukseeni kuuluu sosiaalitieteiden perus- ja aineopintoja sekä sosiaalipsykologian syventäviä opintoja.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkin työelämää, nuoria aikuisia ja dialogisuutta. Aiemmin olen tutkinut sosiaalitieteiden suuntauksia ja tehnyt esim. arviointitutkimusta.

Julkaisut