Tarkenna hakuasi

Pertti  Anttonen

Pertti Anttonen

Professori, Emeritus

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

pertti.anttonen@uef.fi

Tutkimus- ja opetusintressini liittyvät yhtäältä folkloren ja nationalismin suhteisiin sekä historiapolitiikkaan ja kulttuurin poliittisuuteen, ja toisaalta etnopoetiikkaan, suullisen kulttuurin kirjalliseen representaatioon ja siirtymäriititeoriaan.

Huomattavin julkaisuni on Tradition Through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship (Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005), joka julkaistiin kreikankielisenä käännöksenä v. 2018. Kiinankielinen käännös on valmisteilla.

Julkaisut

24 kappaletta