Pertti  Anttonen

Pertti Anttonen

Professori, Emeritus

Filosofinen tiedekunta, Humanistinen osasto

pertti.anttonen@uef.fi

0445223656
044 5223656
044 522 3656
+358 44 522 3656
+35844 522 3656
044 5223 656
+358 44 5223 656
+35844 5223 656
+358 44 5223656
+35844 5223656
+358445223656

Tutkimus- ja opetusintressini liittyvät yhtäältä folkloren ja nationalismin suhteisiin sekä historiapolitiikkaan ja kulttuurin poliittisuuteen, ja toisaalta etnopoetiikkaan, suullisen kulttuurin kirjalliseen representaatioon ja siirtymäriititeoriaan.

Huomattavin julkaisuni on Tradition Through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship (Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005), joka julkaistiin kreikankielisenä käännöksenä v. 2018. Kiinankielinen käännös on valmisteilla.

Julkaisut

17 kappaletta