PERTTI ANTTONEN

Professori

Tutkimus- ja opetusintressini liittyvät yhtäältä folkloren ja nationalismin suhteisiin sekä historiapolitiikkaan ja kulttuurin poliittisuuteen, ja toisaalta etnopoetiikkaan, suullisen kulttuurin kirjalliseen representaatioon ja siirtymäriititeoriaan.

Huomattavin julkaisuni on Tradition Through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship (Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005), joka julkaistiin kreikankielisenä käännöksenä v. 2018. Kiinankielinen käännös on valmisteilla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

pertti.anttonen@uef.fi

Puhelin

050 528 8134

Opetustehtävät

Kulttuurintutkimuksen perusopintoihin sisältyviä kursseja ja kirjatenttejä, kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kurssi suomalaisesta kansankulttuurista ja sen nykymerkityksistä, perinteentutkimuksen peruskurssi sekä aineopintojen kursseja ja tenttejä sekä perinteen- ja kulttuurintutkimuksen syventävien opintojen seminaari ja kirjatenttejä. Pro gradu-töiden sekä väitöskirjojen ohjaus.

Yhteiskunnalliset tehtävät

19.-24. kesäkuuta 2021 Helsingin yliopistossa verkkotapahtumana järjestettävän SIEFin eli International Society for Ethnology and Folklore -järjestön 15. kongressin järjestelytoimikunnan jäsen ja kongressin osana 20.6. järjestettävän ”Towards New Forms of Engagement – Celebrating 100 Years of Finnish Ethnology” -keskustelutilaisuuden kokoonkutsuja.

Etnologian ja folkloristiikan kansainvälisen järjestön SIEF (Sociétè Internationale d’Ethnologie et de Folklore) johtoryhmän jäsen 2013-2017.

Julkaisufoorumin (JUFO) arviointipaneelin nro 23 (Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus) jäsen kautena 2018-2021.

Useiden kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituskuntien jäsen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Suomalaisen Tiedeakatemian ylläpitämän kansainvälisen Folklore Fellows -tutkijaverkoston 10. kesäkoulussa (Folklore Fellows’ Summer School) Itä-Suomen yliopistossa verkkotapahtumana 7.-18.6.2021. Kesäkoulun teema on Violence of Traditions and Traditions of Violence.