PIA HEILMANN

Professori

(Johtaminen)


Teen tutkimus- ja opetustyötä palvelujohtamisen oppiaineessa. Tutkimuskohteitani ovat johtaminen, johtajuus, asiantuntijaorganisaation johtaminen, muutosjohtaminen, resilienssi, organisaatiokäyttäytyminen, strateginen henkilöstöjohtaminen, osaamisen johtaminen ja uratutkimus.

Tutkimukseni ja tutkimushankkeeni liittyvät johtamiseen ja erilaisiin työelämän ilmiöihin ja teen niitä yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa. Olen tehnyt kehittämistyötä ja luennoinut monissa yrityksissä, kuntaorganisaatioissa, terveydenhuollon organisaatioissa, oppilaitoksissa, maakuntaliitossa, kirkko-organisaatiossa.

Olen dosentti LUT-yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

pia.heilmann@uef.fi

Puhelin

050 476 3104

Avainsanat

Opetustehtävät

Asiantuntijaorganisaation johtaminen
Kilpailukyvyn ja muutoksen johtaminen
Strateginen henkilöstöjohtaminen
Johtamisen, organisaation ja markkinoinnin teorioita
Haastavat tilanteet liiketoiminnan johtamisessa
Pro gradu- ja väitöskirjaohjaus

Yhteiskunnalliset tehtävät

Julkaisufoorumin panelisti 1.1.2022 –

Tutkimusryhmät ja -projektit

Aineettoman pääoman johtaminen-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut

Tiedostot