Tarkenna hakuasi

Pirjo Anneli Kurki

Pirjo Anneli Kurki

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajan työ sisältää opetus- sekä tutkimustehtäviä suun terveydenhuollossa ja käyttäytymistieteissä. Lisäksi työ sisältää opiskelijoiden syventävien opintojen ohjausta.

Hammaslääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

pirjo.kurki@uef.fi

Tutkimukseni kohdistuu käyttäytymispohjaisiin hoitoihin ja menetelmiin suun terveydenhuollossa. Tavoitteena on uusien hoitopolkujen ja käytäntöjen avaaminen maassamme hammashoitopelkoisille henkilöille. Lisäksi koen tärkeäksi opettaa tutkimuksissa kuvattuja hoitokäytänteitä, potilaan kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä yhteistyötä moniammatillisissa työryhmissä hammasläketieteen kontekstissa. Opetuksessani hyödynnän erilaisia opetusmenetelmiä sekä vertaisoppimista.

Omat opetustaidot

Julkaisut

7 kappaletta