PIRJO KURKI

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajan työ sisältää opetus- sekä tutkimustehtäviä keskittyen pääsääntöisesti väitöskirjaprojektin toteuttamiseen. Lisäksi työ sisältää opiskelijoiden syventävien opintojen ohjausta sekä osallistumista perusopetukseen.


Tutkin hammashoitopelon psykologista hoitoa, erityisesti kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Tutkimusryhmämme toteuttaa kliinistä tutkimusta aiheesta. Tavoitteena on uusien hoitopolkujen ja käytäntöjen avaaminen maassamme. Lisäksi koen tärkeäksi opettaa uusille hammaslääkäreille potilaan kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä yhteistyötä moniammatillisissa työryhmissä. Osallistun ryhmien ohjaukseen sekä opetukseen, jonka koen olevan tärkeää oman osaamisen eteenpäin siirtämisessä.