Tarkenna hakuasi

Reetta Riikonen

Apurahatutkija

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

reetta.riikonen@uef.fi | 050 478 7331

0504787331
050 4787331
050 478 7331
+358 50 478 7331
+35850 478 7331
050 4787 331
+358 50 4787 331
+35850 4787 331
+358 50 4787331
+35850 4787331
+358504787331

Olen sosiaalipsykologian alan väitöskirjatutkija MAMANET-hankkeessa, jossa tutkin suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien välisiä kohtaamisia ja ryhmäasenteita helsinkiläisillä asuinalueilla. MAMANET-hankkeessa on havaittu, että suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välillä on vain vähän kohtaamisia asuinalueilla. Monimenetelmällisessä väitöskirjassani selvitän tähän vaikuttavia tekijöitä ja tutkin, miten äitiys yhteisenä sisäryhmäidentiteettinä tukee myönteisten ryhmien välisten kontaktien ja ryhmäasenteiden muodostumista äitien välille asuinalueilla. Tutkimustuloksilla voidaan tukea kontaktien muodostumista asuinalueilla ja samalla tukea äitien hyvinvointia, osallisuutta ja integraatiota suomalaisessa yhteiskunnassa. Teen väitöskirjaani Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten (SCE) tohtoriohjelmassa. Väitöskirjaani rahoittavat Koneen säätiö, Alli Paasikiven säätiö ja Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.

Väitöskirjani valmistumisen jälkeen aloitan keväällä 2025 työskentelyn post doc -tutkijana FriendMUM-tutkimushankkeessa. FriendMUM-tutkimushankkeessa tutkitaan suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välisiä ystävyyssuhteita Mannerheimin lastensuojeluliiton ”Ystäväksi maahanmuuttajaäidille” -ohjelmassa. FriendMUM-hanketta rahoittavat Alli Paasikiven säätiö ja Koneen säätiö.

Tiedostot

1 kappaletta

Julkaisut

6 kappaletta