RIIKKA HIRVONEN

Yliopistotutkija

kasvatuspsykologia, kehityspsykologia; PsT

Tutkimukseni kohdistuu lasten ja nuorten motivaatioon, oppimiseen ja hyvinvointiin alakoulu- ja yläkouluiässä. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, millaisia uskomuksia ja käyttäytymis- ja työskentelytapoja oppilailla on oppimistilanteissa, ja miten nämä ovat yhteydessä koulusuoriutumiseen, hyvinvointiin, oppimiseen liittyviin tunteisiin ja temperamenttiin.

Olen työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2019 alkaen (sitä ennen Jyväskylän yliopistossa).