RIIKKA MYLLYS

Amanuenssi

Työskentelen amanuenssina opintopalveluissa, humanistisen osaston lähipalveluissa. Työtehtäviini kuuluvat opintojen ohjaus ja neuvonta sekä muita opintohallinnon tehtäviä sekä osasto- että tiedekuntatasolla.

Annan opintoneuvontaa ruotsin kielen, venäjän kielen (venäjän kieli ja kulttuuri sekä venäjän kieli ja kääntäminen) ja yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoille. Lisäksi vastaan seuraavien sivuaineopintojen ohjauksesta: Käännöstiede, Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille sekä Suomen kieli ja kääntäminen.