RIIKKA PATRIKAINEN

Nuorempi tutkija

Tutkin poikkitieteellisessä väitöskirjassani rituaalisen itkun ja laulun merkitystä osana hautajaisrituaalien muodostamaa kokonaisuutta. Vertaan tutkimuksessani kolmea erilaista rituaalisen laulamisen ja itkemisen perinnettä, joita ovat rajakarjalainen ja pohjoiskreikkalainen kuolinitkujen esittämisen perinne sekä ortodoksisen kirkon hautaamiseen liittyvä laulamisen perinne erityisesti pohjoiskarjalaisessa kontekstissa.