RITVA SAVOLAINEN

Erikoislaboratoriomestari

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, SIB Labs

Sähköposti

ritva.savolainen@uef.fi

Puhelin

044 716 3644

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF