SAARA ÖSTERBERG

Nuorempi tutkija

Väitöstutkimuksessani tutkin kaivosvesien hallinnan kehittämistä ympäristölupaohjauksessa. Olen kiinnostunut siitä, miten kaivostoiminnan ympäristöoikeudellinen ohjaus vaikuttaa vesienhallinnan teknologiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön, jota kaivosalalla tehdään. Vastaavasti olen kiinnostunut siitä, miten lisääntyvä tieto kaivosvesien ympäristövaikutuksista ja teknologisista - erityisesti kiertotalouspohjaisista - mahdollisuuksista ratkaista tunnistettuja ympäristöongelmia heijastuu kaivostoiminnan ympäristösääntelyyn. Mikä on ympäristölupaohjauksen kyky edistää innovaatioita ja miten se rakentuu? Kaivosvesien hallinta on olennaista kaivostoiminnan sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta ja vaikuttavan kansalaisosallistumisen käytäntöjen kehittäminen on tärkeä osa myös ympäristölupaohjauksen tutkimusta.

 

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri kuntaoikeuden pääaineesta ja luonnontieteiden kandidaatti taloudellisesta geologiasta. Olen työskennellyt aiemmin mm. räjähdetoiminnan ympäristövaikutusten hallinnan ja kaivosvesien ympäristömittausten kehittämisen parissa.