Tarkenna hakuasi

Saara  Österberg

Saara Österberg

Väitöskirjatutkija

Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

saara.osterberg@uef.fi | 050 479 5879

0504795879
050 4795879
050 479 5879
+358 50 479 5879
+35850 479 5879
050 4795 879
+358 50 4795 879
+35850 4795 879
+358 50 4795879
+35850 4795879
+358504795879

Väitöstutkimuksessani tutkin kaivosvesien hallinnan kehittämistä ympäristölupaohjauksessa. Olen kiinnostunut siitä, miten kaivostoiminnan ympäristöoikeudellinen ohjaus vaikuttaa vesienhallinnan teknologiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön, jota kaivosalalla tehdään. Vastaavasti olen kiinnostunut siitä, miten lisääntyvä tieto kaivosvesien ympäristövaikutuksista ja teknologisista – erityisesti kiertotalouspohjaisista – mahdollisuuksista ratkaista tunnistettuja ympäristöongelmia heijastuu kaivostoiminnan ympäristösääntelyyn. Mikä on ympäristölupaohjauksen kyky edistää innovaatioita ja miten se rakentuu? Kaivosvesien hallinta on olennaista kaivostoiminnan sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta ja vaikuttavan kansalaisosallistumisen käytäntöjen kehittäminen on tärkeä osa myös ympäristölupaohjauksen tutkimusta.

 

Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri kuntaoikeuden pääaineesta ja luonnontieteiden kandidaatti taloudellisesta geologiasta. Olen työskennellyt aiemmin mm. räjähdetoiminnan ympäristövaikutusten hallinnan ja kaivosvesien ympäristömittausten kehittämisen parissa.