Tarkenna hakuasi

Saila Vaittinen

Laatukoordinaattori

Laadunhallinnan koordinointi ja kehittäminen
Yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden toiminnan koordinointi ja kehittäminen

Kehittämispalvelut, Yliopistopalvelut

saila.vaittinen@uef.fi | 040 564 8985

0405648985
040 5648985
040 564 8985
+358 40 564 8985
+35840 564 8985
040 5648 985
+358 40 5648 985
+35840 5648 985
+358 40 5648985
+35840 5648985
+358405648985

Laatukoordinaattori vastaa yliopiston laatutyön organisoinnista ja kehittämisestä ja tekee käytännön laatutyötä yhteistyössä tiedekuntien ja yksiköiden kanssa, vastaa laatuviestinnästä ja yliopistotason laatudokumentaation ylläpidosta, vastaa yliopiston sisäisten ja ulkoisten auditointien (mm. Karvi-auditointi) organisoinnista ja toimii sisäisenä auditoijana, vastaa laatukoulutuksen järjestämisestä henkilöstölle ja opiskelijoille ja toimii yliopiston ja osan tiedekunnista johdonkatselmusten laatuasioiden valmistelijana ja esittelijänä.

Laatukoordinaattori vastaa myös yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä tiedekuntien, yksiköiden ja sidosryhmätahojen kanssa ja toimii yliopiston Laaturyhmän sekä Kestävyyden ja vastuullisuuden ryhmän esittelijänä ja sihteerinä.