SALLA HOLM

Tietopalveluneuvoja

Holm Salla


Tietopalveluneuvoja , Asiakaspalvelut


Holm Salla

Asiakaspalvelu ja siihen liittyvät tehtävät
Vastuu asiakaspalveluvuorojen organisoinnista ja seurannasta
Celia-yhdyshenkilö

Kirjastopalveluiden ja –tietokantojen opastus
Osallistuminen hyllytykseen
Kaukopalvelu, lähettävä kaukopalvelu

Yhteystiedot

Organisaatio

Kirjasto, Joensuun kampuskirjasto, Carelia

Sähköposti

salla.holm@uef.fi

Puhelin

050 407 2348