Salla M. Mikkonen

Salla M. Mikkonen

Väitöskirjatutkija

Tutkija, Lobbaus Suomen kunnissa -hanke

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

salla.m.mikkonen@uef.fi

Toimin tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa Lobbaus Suomen kunnissa -hankkeessa (2023–2027). Tutkimuksellinen osaamiseni keskittyy osallistuvaan havainnointiin (etnografia ja shadowing-menetelmän kehittäminen), lobbaustutkimukseen ja käytäntötutkimukseen.

Väitöskirjatutkijana (Tampereen yliopisto, kansainvälinen politiikka) tutkin EU lobbauksen arjen käytäntöjä etnografista havainnointia ja etenkin siihen kuuluvaa varjostamisen (shadowing) menetelmää käyttäen. Olen myös työskennellyt Suomen avoimuusrekisterin valmistelua koskevissa selvityshankkeessa (Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-876-9).