SANNA LAULAINEN

Professori

Sosiaalihallintotieteen vastuuprofessori. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen varajohtaja. YTT

Visiting Professor of Health and Social Care, Suffolk Business School, University of Suffolk


Olen profiloitunut kriittiseksi johtamis- ja organisaatiotutkijaksi. Tutkimusorientaationi ja tieteellinen mielikuvitukseni pohjautuvat monitieteiseen, mutta vahvasti yhteiskuntatieteelliseen, perinteeseen. Tätä monitieteistä kriittistä otetta sovellan sosiaalihallintotieteen (sekä integroidusti sosiaali- ja terveyshallintotieteen) tutkimuksessa tavoitteena kehittää ja rikastuttaa sosiaalialan (ja laajasti hyvinvointipalvelujen) johtamisen ja työyhteisöihin liittyvien ilmiöiden teoreettista ja empiiristä tarkastelua.

Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet johtamisosaamista ja erityistä työntekijäosaamista muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sote-johtajien yhteistyötä. Lisäksi olen osallistunut tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu mm. organisaatiokansalaisuutta sosiaalityössä, eettistä johtamista, psykologista sopimusta ja luottamusta. Kiinnostuksen kohteenani ovat olleet myös luovien taidelähtöisten menetelmien (kuten tanssin ja kuvataiteen) hyödyntäminen johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa yhteistyössä kollegojen kanssa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

sanna.laulainen@uef.fi

Puhelin

040 355 2241

Avainsanat

Opetustehtävät

Toimin opettajana ja ohjaajana sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmassa ja tieteellisessä jatkokoulutuksessa. Vastuullani ovat mm. kriittisen ja uudistuvan johtamis- ja organisaatiotutkimuksen opetus ja laadullisten menetelmien sekä arviointitutkimuksen opetus. Lisäksi ohjaan eri pääaineiden pro gradu -töitä ja väitöskirjoja (myös vierailevana professorina Suffolkin yliopistossa).

Laitoksen varajohtajana vastuullani on sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opetus ja sen kehittäminen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Kunnallisalan kehittämissäätiön tieteellisen neuvottelukunnan jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kriittinen johtamis- ja organisaatiotutkimus (CMS 3.0)
Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimus

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut