SANNA VEHVILäINEN

Professori

Opinto- ja uraohjauksen professori


Taustani on aikuiskasvatuksessa, keskusteluntutkimuksessa ja sosiokulttuurisessa ohjausnäkemyksessä. Olen työskennellyt monenlaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä kolmessa yliopistossa (HY, TAU, UEF) sekä Työterveyslaitoksella. Olen toteuttanut, tutkinut ja kehittänyt ohjaustoimintaa opinto- ja uraohjauksen, oppimisen ohjaamisen, opinnäytteen ohjauksen, työnohjauksen ja työkyvyn ohjauksen konteksteissa. Olen kokenut yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja ja tuore työyhteisösovittelija. Olen toiminut myös ohjausalan yrittäjänä toiminimelläni 'Ohjausosaajat'.

Haluan kiteyttää ja mallintaa ohjaustoimintaa teoreettisesti ja käytännön toimintaa tukien sekä tutkia ohjausvuorovaikutuksen moninaisia seuraamuksia ja vaikutuksia.  Päämääräni on rakentaa sellaista ohjaustoimintaa, joka tukee ohjattavien toimijuutta ja osallisuustajua, luo dialogisia tiloja maailmaan ja edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Ohjauksen koulutus

Sähköposti

sanna.vehvilainen@uef.fi

Puhelin

046 920 7873

Opetustehtävät

Vedän  jatkokoulutustamme sekä jatkokoulutusseminaaria. Ohjaan graduseminaarissa sekä opetan opintojaksoilla, jotka kytkeytyvät ohjausvuorovaikutukseen, ohjauksen teoriaperustaan ja laadulliseen tutkimusmetodologiaan.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Voit lukea lisää tekemisistäni ja julkaisuistani sekä tarkastella mm. avoimia videoluentojani sivuiltani https://ohjausosaajat.fi/

Lisäksi blogini sisältää paljon luettavaa sekä tietoa julkaisuistani http://tyonohjaaja.blogspot.com/

Tutkimusryhmät ja -projektit

OHJAUSOSAAMINEN TYÖSSÄ JA AMMATILLINEN TOIMIJUUS 

* 2022-2023 hankkeemme Miten työssä opitaan oppimisen ohjaajaksi? Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus, rahoittajana Työsuojelurahasto. Mukana yksikkömme lisäksi UEF Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen vastuuyksikkö ja yhteistyökumppaneina Tampereen yliopiston Sosiaalityön koulutus.

* Toteutan arviointitutkimuksen ohjausosaamisen kehittymisestä ESR-hankkeessa Ohjausosaamista yhteistyössä (hankkeen vastuuhenkilö Anne-Mari Souto)

* ohjaan kahta teemaan kytkeytyvää väitöskirjaa:

Katri Salokangas, yleislääketiede, Matkalla yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajaksi  (kakkosohjaaja, ykkösohjaaja prof. Pekka Mäntyselkä, UEF)

Heidi Chydenius, Ohjauksen koulutus/kasvatustiede, Harjoittelupäiväkodin työyhteisö yhteisen ohjaustehtävän äärellä (ykkösohjaaja, kakkosohjaajana apulaisprofessori Elina Fonsén, JYU)

OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN TUTKIMUS

Työn alla:

Tiitinen, S., Logren, A. & Vehviläinen, S. Tavoitteista päättäminen kuntouttavan työtoiminnan valmennuskeskusteluissa

Vehviläinen, S. Shaping the focus of the guidance talk: expansive possibitilies in guidance encounters.

MUUTA

Kaikki ohjaavat – toimintamallin kehittäminen Itä-Suomen yliopistossa, katso hankkeen sivut 

Kirjoitan parhaillaan kirjaa mestarikisällipedagogiikasta Gaudeamukselle.

 

 

 

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut