SANNA VEHVILäINEN

Professori

Opinto- ja uraohjauksen professori


Taustani on aikuiskasvatuksessa, keskusteluntutkimuksessa ja sosiokulttuurisessa ohjausnäkemyksessä. Olen työskennellyt monenlaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä kolmessa yliopistossa (HY, TAU, UEF) sekä Työterveyslaitoksella. Olen toteuttanut, tutkinut ja kehittänyt ohjaustoimintaa opinto- ja uraohjauksen, oppimisen ohjaamisen, opinnäytteen ohjauksen, työnohjauksen ja työkyvyn ohjauksen konteksteissa. Olen kokenut yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja ja tuore työyhteisösovittelija. Olen toiminut myös ohjausalan yrittäjänä toiminimelläni 'Ohjausosaajat'.

Haluan kiteyttää ja mallintaa ohjaustoimintaa teoreettisesti ja käytännön toimintaa tukien sekä tutkia ohjausvuorovaikutuksen moninaisia seuraamuksia ja vaikutuksia.  Päämääräni on rakentaa sellaista ohjaustoimintaa, joka tukee ohjattavien toimijuutta ja osallisuustajua, luo dialogisia tiloja maailmaan ja edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Ohjauksen koulutus

Sähköposti

sanna.vehvilainen@uef.fi

Puhelin

046 920 7873

Opetustehtävät

Vedän  jatkokoulutustamme sekä jatkokoulutusseminaaria. Ohjaan graduseminaarissa sekä opetan opintojaksoilla, jotka kytkeytyvät ohjausvuorovaikutukseen, ohjauksen teoriaperustaan ja laadulliseen tutkimusmetodologiaan.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Voit lukea lisää tekemisistäni ja julkaisuistani sekä tarkastella mm. avoimia videoluentojani sivuiltani https://ohjausosaajat.fi/

Lisäksi blogini sisältää paljon luettavaa sekä tietoa julkaisuistani http://tyonohjaaja.blogspot.com/

Tutkimusryhmät ja -projektit

(Tutkimustoimintani kuvaus tulossa)

Kirjoitan parhaillaan kirjaa mestarikisällipedagogiikasta Gaudeamukselle.

Uusin julkaisu

Vehviläinen, S., Souto, AM. How does career guidance at schools encounter migrant young people? Interactional practices that hinder socially just guidance. Int J Educ Vocat Guidance (2021). https://doi.org/10.1007/s10775-021-09467-2

https://link.springer.com/article/10.1007/s10775-021-09467-2

 

Julkaisut