SARA KäLVäLä

Tutkimusavustaja

Maisterivaiheen opiskelija, UEF Biolääketiede. Tutkimusavustaja AIVI/Lehtonen Lab. Työskentelen tällä hetkellä keskiaivo-organoidien parissa ja tutkin niiden soveltamista Parkinsonin taudin in vitro mallinnukseen. Neurodegeneratiiviset sairaudet tulevat yleistymään väestön vanhenemisen myötä, mikä lisää uusien, tehokkaampien hoitojen tarvetta. Lääkekehitys puolestaan tarvitsee sopivia tautimalleja, joita voidaan hyödyntää suurien molekyylikirjastojen seulonnassa. Aivo-organoidit voivat täyttää tämän tarpeen tarjoamalla fysiologisesti ihmisen kaltaisen, skaalattavissa olevan vaihtoehdon eläinmalleille ja 2D soluviljelymalleille.