SARI HAKKARAINEN

Suunnittelija

Avoin yliopisto: kasvatustieteelliset opintokokonaisuudet, henkilöstötyön orientoivat opinnot (osaamiskokonaisuus)

Laatuvastaava


Vastuulla erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot, henkilöstötyön orientoivat opinnot (osaamiskokonaisuus), kasvatustieteellisen alan perusopinnot (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus), opetushallinto, perusopinnot, tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, perusopinnot.