Tarkenna hakuasi

Simo  Mikkonen

Simo Mikkonen

Professori

Sosiokulttuurisen muistamisen professori

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

simo.mikkonen@uef.fi | +358 50 308 8124

Erikoisalaani on 1900-luvun Itä- ja itäisen Keski-Euroopan historia. Erityisesti kulttuurihistoria, kylmän sodan aikainen kulttuuridiplomatia, sekä muistin politiikka ovat keskeisiä kiinnostuksen kohteitani. Olen tehnyt myös historian käyttöön ja historian opetukseen liittyvää tutkimusta ja osallistunut lukion oppikirjatyöhön historian alalla. Olen julkaissut runsaasti artikkeleita kulttuurisiin itä-länsi verkostoihin ja ylirajaiseen vuorovaikutukseen liittyen. Olen lisäksi toimittanut mm. teokset Beyond the Curtain: Entangled Histories of the Cold War-Era Europe (Berghahn 2015), Music, Art, and Diplomacy: East-West Cultural Interactions and the Cold War (Routledge 2016), sekä Entangled East and West. Cultural Diplomacy and Artistic Interaction during the Cold War (Degruyter 2019). Vuonna 2019 ilmestyi teos ”Te olette valloittaneet meidät!” Taide Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa 1945-1960. Lisäksi kirjoitin yhdessä kahden kiinalaisen kollegan kanssa teoksen Networking the Russian Diaspora: Russian Musicians and Musical Activities in Interwar Shanghai (Hawaii UP 2019). Nykyiset tutkimushankkeeni liittyvät kulttuuriseen vastarintaan Neuvostoliitossa, erityisesti läntisissä tasavalloissa Stalinin jälkeisellä kaudella.