Tarkenna hakuasi

Sinikka  Vakimo

Sinikka Vakimo

Dosentti

FT, dos. Sinikka Vakimo työskentelee kulttuurintutkimuksen opettajana ja Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet – opintokokonaisuuden vastuuopettajana. DemOldCult -tutkimushankkeen johtaja 2019-2020.

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

sinikka.vakimo@uef.fi | 050 442 4377

Vakimon tutkimus on suuntautunut pääosin sukupuolisensitiivisen kulttuurigerontologian sekä elämänkulun tutkimuksen ja muistitietotutkimuksen alalle. Hän on tutkinut myös verkkopohjaista vuorovaikutusta, huumorikerrontaa ja mediarepresentaatioita sekä tutkimusetiikkaa. Laadullisen tutkimuksen menetelmät ja etnografinen tutkimus ovat hänen metodisia osaamisalueitaan.

Julkaisut

77/93 kappaletta