Sirpa  Lappalainen

Sirpa Lappalainen

Professori

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

sirpa.lappalainen@uef.fi | 050 572 0271

0505720271
050 5720271
050 572 0271
+358 50 572 0271
+35850 572 0271
050 5720 271
+358 50 5720 271
+35850 5720 271
+358 50 5720271
+35850 5720271
+358505720271

Asiantuntijuuteni kiinnittyy kasvatus- ja koulutussosiologian kentälle kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureihin, erityisesti niiden tasa- ja eriarvoisuutta tuottaviin prosesseihin. Olen tarkastellut esimerkiksi kansallisuuden rakentumista varhaiskasvatuksessa, työmarkkinakansalaiseksi kasvattamista ammatillisessa koulutuksessa sekä etnisyyteen, valkoisuuteen, rodullistamiseen, sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyviä mukaan ottamisen ja poissulkemisen kysymyksiä. Yhteiskunnallisen kasvatustutkimuksen dosentuurini on Helsingin yliopistossa.
Olemme yhdessä muiden kasvatusta, koulutusta ja työelämää kriittisesti yhteiskuntatieteellisellä kulttuurintutkimuksellisesti virittyneellä otteella tarkastelevien tutkijoiden kanssa perustaneet Risteys -kollektiivin, jonka toimintaan toivotamme tervetulleeksi. Toimin myös DIGISOCIETY tutkimusyhteisön (RC) koordinaatioryhmässä.

Julkaisut

30 kappaletta