Tarkenna hakuasi

Sonja Mutanen

Väitöskirjatutkija

FM

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

sonja.mutanen@uef.fi | 050 317 2393

Olen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta eläintutkimuksesta kiinnostunut kulttuuriantropologi, jonka koulutuksellinen tausta sijoittuu antropologian lisäksi sosiologian, sukupuolentutkimuksen ja perinteentutkimuksen välimaastoihin. Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta olen tarkastellut tähän mennessä erityisesti koirien ja koiranomistajien välisen suhteen näkökulmista käsin. Väitöskirjassani tutkin, miten eri eläinryhmien (tuotantoeläimet, harraste-eläimet, lemmikkieläimet) väkivaltaisesta tai huonosta kohtelusta on mediassa puhuttu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkimukseni kiinnittyy politisoituneeseen eläinkysymykseen sekä eläinsuhteen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Teoreettisesti olen kiinnostunut muun muassa posthumanismista ja lajienvälisyydestä sekä kriittisen eläintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen näkökulmista.