Sonja Mutanen

Väitöskirjatutkija

FM

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

sonja.mutanen@uef.fi | 050 317 2393

0503172393
050 3172393
050 317 2393
+358 50 317 2393
+35850 317 2393
050 3172 393
+358 50 3172 393
+35850 3172 393
+358 50 3172393
+35850 3172393
+358503172393

Olen kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta eläintutkimuksesta kiinnostunut kulttuuriantropologi, jonka koulutuksellinen tausta sijoittuu antropologian lisäksi sosiologian, sukupuolentutkimuksen ja perinteentutkimuksen välimaastoihin. Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta olen tarkastellut tähän mennessä erityisesti koirien ja koiranomistajien välisen suhteen näkökulmista käsin. Väitöskirjassani tutkin, miten eri eläinryhmien (tuotantoeläimet, harraste-eläimet, lemmikkieläimet) väkivaltaisesta tai huonosta kohtelusta on mediassa puhuttu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkimukseni kiinnittyy politisoituneeseen eläinkysymykseen sekä eläinsuhteen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Teoreettisesti olen kiinnostunut muun muassa posthumanismista ja lajienvälisyydestä sekä kriittisen eläintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen näkökulmista.