Tarkenna hakuasi

Susanna  Toikka

Susanna Toikka

Väitöskirjatutkija

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

susanna.toikka@uef.fi | 050 302 2856

0503022856
050 3022856
050 302 2856
+358 50 302 2856
+35850 302 2856
050 3022 856
+358 50 3022 856
+35850 3022 856
+358 50 3022856
+35850 3022856
+358503022856

Opetus

Oppimiseen kohdentuvat tunteet; itsearviointi; ajattelun taidot; metakognitio; reflektio; kvalitatiiviset menetelmät

Tutkimus

Tutkimukseni keskeisiä teemoja ovat itsearviointi, oppimiseen kohdentuvat tunteet, matematiikka ja ajattelun taidot käsittäen reflektion ja metakognition.

Teen väitöstutkimusta peruskouluikäisten itsearviointitaidoista. Tavoitteenani on selvittää, millaisia nämä taidot ovat ja millaisia eroja niistä voidaan havaita. Tutkimukseni kohdentuu eritoten matematiikkaan. Olen tutkinut myös tunteiden vaikutusta oppimiseen. Olen kiinnostunut siitä, miten ajattelun taidot ja tunteet ovat yhteydessä matemaattiseen osaamiseen ja ongelmanratkaisutaitoon.

Tavoitteenani on tarjota ohjeistuksia siihen, miten reflektiota ja metakognitiota tukevia käytäntöjä voidaan lisätä opetus- ja arviointitilanteisiin.

Julkaisut

3 kappaletta