SUVI-MARIA SAARELAINEN

Yliopistonlehtori

TT, Suvi-Maria Saarelainen. Käytännöllinen teologia, uskontopsykologia, elämän merkityksellisyys, kriisit, elämänhallinnan keinot, nuoriaikuisuus, ikääntyminen, saattohoito, hengellisyys hoitotyössä, laadullinen & narratiivinen tutkimus, vis..

Tutkimuksellisesti tarkastelen erilaisten elämänmuutosten (esim. äkillinen sairaus tai kuoleman läheisyys) vaikutusta elämän merkityksen kokemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Väitöskirjassani perehdyin nuorten syöpää sairastavien aikuisten kokemukseen elämän merkityksellisyydestä sekä tarkastelin, miten hengellisyys ilmeni sairausprosesissa. Post doc-hankkeessani olen tarkastallut ikääntyneiden elämän merkityksellisyyden kokemusta ja ajatuksia ikäteknologian (Palvelu TV) käytöstä. Lisäksi MeRela-hankkeessa perehdymme kotisaattohoidon kysymyksiin teologian, oikeustieteen, sosiaalitieteiden ja hoitotieteiden näkökulmista. Tutkimusryhmä kanssa olen tarkastellut koronapandemiaa elämän merkityksellisyyden että työhyvinvoinnin näkökulmista.

Minulla on vahvat suhteet Iso-Britanniaan, jossa Huddersfieldin yliopistolla työskentelin soveltavan psykologian osastolla post doc -tutkijana. Käynnissä olevissa hankkeissa tarkastelemme saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän perheidensä kokemuksia. Vuoden 2018 kesällä aloitimme uuden hankkeen, joka tarkastelee jatko-opiskelijoiden hyvinvointia ja tukipalveluiden saantia.

Kaikissa hankkeissa olen ollut erityisen kiinnostunut visuaalisten menetelmien käyttämisestä osana tutkimusta: osana väitöskirjaani keräsin ja analysoin elämänpuupiirroksia, post doc hankkeissa hyödynnetään sekä Pictor-menetelmää että aikajanoja.

Yhteystiedot

Organisaatio

Teologian osasto, Läntinen teologia

Sähköposti

suvi-maria.saarelainen@uef.fi

Puhelin

050 467 6975

Avainsanat

Opetustehtävät

Kirkollisten, sielunhoidon ja moniammatillisten soveltavien opintojen parissa opetukseni keskittyy työelämätaitojen tukemiseen teologian alalla.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Blogin kirjoittajana blogeissa:
Elämää kuoleman äärellä (https://blogs.helsinki.fi/elamaa-kuoleman-aarella/)
Akatemian jalkaväki. Kirjoituksia tieteen ruohonjuuritasolta (http://akatemianjalkavaki.fi/)
Kolumnistina Kirkkotie-lehdessä 2020-2022 (https://kirkkotie.net/category/kolumni/)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Merkityksellisyyden kokemus koronan aikana.: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kansainvalinen-tutkimus-korona-ajan-vaikutuksista-henkiseen-hyvinvointiin-kaynnistyy

Merkitykselliset relaatiot – Koti ikääntymisen ja kuoleman paikkana (MeRela, https://www.uef.fi/fi/web/oikeustieteet/merela)
Tutkimushankkeemme ”Meaningful relations – patient and family carer encountering death at home” (MeRela, 2017-2020) tarkastelee ikääntyvän (yli 65-vuotiaan) ja hänen omaisensa kokemuksia ikääntymisestä, kuoleman kohtaamisesta sekä kuoleman ja surun todellisuudesta kotona. Olemme hankkeessa kiinnostuneita erityisesti yksilön ihmissuhteiden merkityksestä kuoleman ja surun prosesseissa. Monitieteisessä hankkeessa lähestymme ikääntymisen ja kuoleman kysymyksiä oikeustieteen, teologian, sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan ja hoitotieteen näkökulmista.

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut