Tarkenna hakuasi

Suvi-Maria  Saarelainen

Suvi-Maria Saarelainen

Yliopistonlehtori

TT, Suvi-Maria Saarelainen. Käytännöllinen teologia, uskontopsykologia, elämän merkityksellisyys, kriisit, elämänhallinnan keinot, nuoriaikuisuus, ikääntyminen, saattohoito, hengellisyys hoitotyössä, laadullinen & narratiivinen tutkimus, vi...

Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

suvi-maria.saarelainen@uef.fi | 050 467 6975

0504676975
050 4676975
050 467 6975
+358 50 467 6975
+35850 467 6975
050 4676 975
+358 50 4676 975
+35850 4676 975
+358 50 4676975
+35850 4676975
+358504676975

Tutkimuksellisesti tarkastelen erilaisten elämänmuutosten (esim. äkillinen sairaus tai kuoleman läheisyys) vaikutusta elämän merkityksen kokemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Väitöskirjassani perehdyin nuorten syöpää sairastavien aikuisten kokemukseen elämän merkityksellisyydestä sekä tarkastelin, miten hengellisyys ilmeni sairausprosesissa. Post doc-hankkeessani olen tarkastallut ikääntyneiden elämän merkityksellisyyden kokemusta ja ajatuksia ikäteknologian (Palvelu TV) käytöstä. Lisäksi MeRela-hankkeessa perehdymme kotisaattohoidon kysymyksiin teologian, oikeustieteen, sosiaalitieteiden ja hoitotieteiden näkökulmista. Tutkimusryhmä kanssa olen tarkastellut koronapandemiaa elämän merkityksellisyyden että työhyvinvoinnin näkökulmista.

Minulla on vahvat suhteet Iso-Britanniaan, jossa Huddersfieldin yliopistolla työskentelin soveltavan psykologian osastolla post doc -tutkijana. Käynnissä olevissa hankkeissa tarkastelemme saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän perheidensä kokemuksia. Vuoden 2018 kesällä aloitimme uuden hankkeen, joka tarkastelee jatko-opiskelijoiden hyvinvointia ja tukipalveluiden saantia.

Kaikissa hankkeissa olen ollut erityisen kiinnostunut visuaalisten menetelmien käyttämisestä osana tutkimusta: osana väitöskirjaani keräsin ja analysoin elämänpuupiirroksia, post doc hankkeissa hyödynnetään sekä Pictor-menetelmää että aikajanoja.

Julkaisut

80 kappaletta