Tarkenna hakuasi

Taija  Kaarlenkaski

Taija Kaarlenkaski

Akatemiatutkija

FT, dosentti, akatemiatutkija Suomen akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Maidontuotannon ja -kulutuksen merkitysten muutokset Suomessa 1950-luvulta nykypäivään”, 2022-2027.

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

taija.kaarlenkaski@uef.fi | 050 475 3835

Olen taustaltani kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen eläintutkimukseen erikoistunut perinteentutkija. Olen perehtynyt erityisesti ihmisten ja nautojen suhteisiin ja suomalaisen lypsykarjanhoidon historiaan. Aiemmissa tutkimuksissani olen tarkastellut, miten modernisaatio ja lisääntyvä teknologia ovat vaikuttaneet nautakarjanhoidossa muodostuviin ihmisten ja eläinten suhteisiin Suomessa 1800-luvun lopulta 2010-luvulle tultaessa. Maidontuotannon ja -kulutuksen merkitysten muutokset -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten maidontuotantoon ja -kulutukseen liittyvät merkitykset ja käytännöt ovat muuttuneet Suomessa 1950-luvulta tähän päivään tultaessa. Tutkimus jakautuu kolmeen aihealueeseen: 1) maitomarkkinoinnin ja -tiedotuksen historia, 2) nykyinen keskustelu maidon tuotannosta ja -kulutuksesta ja 3) maidontuottajien näkemykset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Teoreettisesti olen kiinnostunut muun muassa posthumanismista, uusmaterialismista ja sukupuolen näkökulmista. Olen mukana myös Turun yliopiston hankkeessa ”Kestämättömän kehityksen kulttuuri”, jota rahoittaa Suomen Akatemia (2019-2023).

Uusi julkaisu: Tunteva tuote - Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa? (toim. Taija Kaarlenkaski & Otto Latva)

Julkaisut

51/51 kappaletta