TAIJA SAARELA

Nuorempi tutkija

Tutkin väitöskirjassani, kuinka liukoisen orgaanisen aineksen (DOM) määrä, laatu ja hajoavuus kasvihuonekaasuiksi vaihtelevat erilaisilla valuma-alueilla. Lisäksi tutkin biohiilen käyttömahdollisuuksia DOM- ja ravinnepäästöjen vähentämisessä metsätalousmailta sisävesiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Biogeokemian tutkimusryhmä, Biogeochemistry Research Group

Sähköposti

taija.saarela@uef.fi

Puhelin

050 512 9387

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut