TAINA YLI-JUUTI

Apulaisprofessori

FT, Aerosolifysiikan ja -kemian apulaisprofessori, Aerosolifysiikan mallinnusryhmän johtaja


Tutkimusaiheeni on ilmakehän pienhiukkaset ja niiden ilmastovaikutukset. Tutkin erityisesti:
- Ilmakehän pienhiukkasten dynamiikka ja termodynamiikka
- Sekundaaristen orgaanisten pienhiukkasten muodostuminen ja ominaisuudet
- Pienhiukkasten muodostuminen ja nanohiukkasten kasvu ilmakehässä
- Tiivistymisen termodynamiikka
- Hiukkasfaasin prosessit (hiukkasten olomuoto, viskositeetti ja kemialliset reaktiot)

Tausta:
- Apulaisprofessori, Sovelletun fysiikan laitos, UEF, 2019 lähtien
- Yliopistotutkija, Sovelletun fysiikan laitos, UEF, 2014-2019
- Post-doc -tutkija, Max Planck Institute for Chemistry, Multiphase Chemistry Department, 2014
- Post-doc -tutkija, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto, 2013-2014
- FT, fysiikka, Helsingin yliopisto, 2013.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

Sähköposti

taina.yli-juuti@uef.fi

Puhelin

046 921 4429

Avainsanat

Opetustehtävät

Statistinen fysiikka I (2014-2018
Statistinen fysiikka (2019)

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut