TARJA KOKKOLA

Laatukoordinaattori

FT, dos.  • Laatukoordinaattorin tehtävät Kliinisen tutkimuskeskuksen ISO 15189 akkreditoiduissa diagnostisissa laboratorioissa ja muissa tutkimusryhmissä.

  • Menetelmien ja laitteistojen kehitystyö, validointi ja laadunvarmistus (kliininen kemia, kliininen tutkimus, biokemia).

  • Säteilyturvavastaavan tehtävät ja isotooppilaboratorion ylläpito.

  • Laadunhallinnan, auditointien ja riskien arvioinnin koulutukset.

  • Tieteellinen tutkimus yhteistyössä eri tutkimusryhmien kanssa (Neurodegeneratiivisten sairauksien biomarkkerit, tyypin 2 diabetes, sirtuiinit).

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö

Sähköposti

tarja.kokkola@uef.fi

Puhelin

046 922 7547

Avainsanat

Julkaisut