TEEMU OIVO

Jatko-opiskelija

Teemu Oivo (YTM) toimii väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella sekä Historian ja maantieteiden laitoksella. Osana tutkimushanketta Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa (Turun yliopisto), Oivo on vuoden 2021 alussa alkanut tutkia venäjänkielisen internetin pseudohistoriakeskustelua ja sen verkostoa.

Oivon tutkimuskiinnostuksiin kuuluvat venäläisyys, kansallinen ja ylirajainen mediatila ja -diskurssi, epistemologiset yhteisöt sekä kriittinen diskurssianalyysi. Pian valmistuvassa väitöskirjassaan Oivo tutkii venäläisyyttä transnationaalin mediatilan tuottamana. Väitöskirjatutkimus kattaa tutkimusartikkeleita neljästä tutkimushankkeesta: Joustavat etnisyydet: Etnisyysprosessit Petroskoissa ja Karjalan tasavallassa 2010-luvulla; Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä; Venäjäkuvat Euraasiassa: muisti, kuvat ja konflikti sekä Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat. Näiden lisäksi Oivo on toiminut Aleksanteri-instituutin (Helsingin yliopisto) Suostuttelun strategiat -tutkimushankkeessa suomalaisten verkkomedioiden Venäjän valtion kansainvälisten viestimien Sputnikin ja RT:n käyttöä lähteinään.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

teemu.oivo@uef.fi

Puhelin

040 867 4168

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit