Tarkenna hakuasi

Teemu  Oivo

Teemu Oivo

Tutkijatohtori

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

teemu.oivo@uef.fi

Toimin ”digitaaliset rajat” tutkijatohtorina sekä Karjalan tutkimuslaitoksella Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Tämän hankkeen kautta olen syksyllä 2023 vierailevana tutkijana Grenoble-Alpes -yliopistossa.

Tutkimuskiinnostukseni liittyvät laaja-alaisesti medioituneeseen tiedonvälitykseen Suomen ja Venäjän julkisissa diskursseissa. Vuonna 2021 valmistunut väitöskirjani käsittelee venäläisyyttä transnationaalin mediatilan tuottamana. Väitöskirja kattaa tutkimusartikkeleita neljästä tutkimushankkeesta: Joustavat etnisyydet: Etnisyysprosessit Petroskoissa ja Karjalan tasavallassa 2010-luvulla; Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä; Venäjäkuvat Euraasiassa: muisti, kuvat ja konflikti sekä Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat.

Lisäksi olen toiminut Helsingin yliopiston rahoittamassa tutkimushankkeessa Strategies of Persuasion: Russian Propaganda in the Algorithmic Age, Emil Aaltosen säätiön rahoittamassa Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa (Turun yliopisto) sekä viimeisimpänä Koneen säätiön rahoittamassa Flowision-hankkeessa (flowision.fi).

Julkaisut

25 kappaletta