TEEMU OIVO

Projektitutkija

Toimin tutkijatohtorina Karjalan tutkimuslaitoksella Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla sekä Koneen rahoittamassa tutkimushankkeeseen Flowision.

Tutkimuskiinnostuksiini kuuluvat medioitunut (asiantuntija-)tiedonvälitys Suomen ja Venäjän julkisissa diskursseissa sekä ylirajainen kuolema. Vuonna 2021 valmistunut väitöskirjani käsittelee venäläisyyttä transnationaalin mediatilan tuottamana. Väitöskirja kattaa tutkimusartikkeleita neljästä tutkimushankkeesta: Joustavat etnisyydet: Etnisyysprosessit Petroskoissa ja Karjalan tasavallassa 2010-luvulla; Suomen venäjänkieliset mediankäyttäjinä; Venäjäkuvat Euraasiassa: muisti, kuvat ja konflikti sekä Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat.

Lisäksi olen toiminut Helsingin yliopiston rahoittamassa tutkimushankkeessa Strategies of Persuasion: Russian Propaganda in the Algorithmic Age sekä Emil Aaltosen säätiön rahoittamassa Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat: pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa (Turun yliopisto).

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

teemu.oivo@uef.fi

Puhelin

040 867 4168

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura (VIETS), hallituksen jäsen;
Aleksanteri Insight, toimittaja

Tutkimusryhmät ja -projektit

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut