Tarkenna hakuasi

Teemu  Salminen

Teemu Salminen

Apurahatutkija

Tutkimuksen tekeminen liittyen aerosolien mikrofysiikan mallinnukseen

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

teemu.salminen@uef.fi

Väitöskirjatutkimuksessani kehitän numeerisia menetelmia aerosolien dynamiikan mallintamiseen. Aerosolien dynamiikkaa voidaan kuvata aerosolien dynamiikka yhtälöllä (engl. General Dynamic Equation of Aerosols, GDE). Tutkimuksessani olen käyttänyt äärellisten elementtien menetelmää yksikomponenttisen GDE:n approksimoimiseen (Julkaisu 1). Tämän lisäksi olen laajentanut elementtimenetelmän myös monikomponenttiselle GDE:lle. Alustavat tulokset ovat lupaavia. Kun elementtimenetelmän tarkkuus ja tehokkuus on varmistettu, sitä on mahdollista hyödyntää aerosolien prosessinopeuksien arvioivimiseen simuloidusta ja mitatusta datasta.

Tutkimukseni lisäksi olen myös luennoinnut matematiikan propedeuttisen kurssin lukuvuosina 2020-2021.

Julkaisut

2 kappaletta