TEEMU SALMINEN

Nuorempi tutkija

Uusien estimointimenetelmien kehittämien approksimoimaan aerosolipopulaatioden käyttäytymistä ilmakehässä. Aerosolien käyttäytymistä voidaan kuvata dynamiikka yhtälöllä, jonka approksimoimiseen kehitän äärellisten elementtien menetelmään perustuvaa ratkaisijaa.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

teemu.salminen@uef.fi

Puhelin

040 417 1293

Avainsanat

Opetustehtävät

Matematiikan propedeuttinen kurssi syksyllä 2020

Tutkimusryhmät ja -projektit

Atmospheric inverse problems: Data analysis in aerosol physics
and modeling of climate change.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit