Tarkenna hakuasi

Teija  Nuutinen

Teija Nuutinen

Projektitutkija

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

teija.nuutinen@uef.fi | 050 300 5533

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden tohtori ja opettaja.  12.4. 24 tarkastettu sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjani käsittelee ammattitaiteilijoita iäkkäiden hoivayhteisöissä. Tutkimuksessani tarkastelen taiteilijoiden toimijuuden rakentumista sekä sen mahdollisuuksia ja haasteita kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa. Lisäksi tarkastelen taiteilijoiden työotetta, eli subjektiiviseen työn tekemiseen liittyviä tapoja ja erityispiirteitä.

Toimin myös sosiaalipedagogiikan opettajana Itä-Suomen yliopistossa. Asiantuntijaosaamistani ovat muun muassa sosiokulttuurinen työ ja sosiaalipedagoginen työote, kulttuurihyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä haavoittuvien ihmisryhmien eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset. 1.1.2024 lähtien työskentelen tutkijana Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU) -tutkimushankkeessa.

Julkaisut

6/6 kappaletta