TERHI SAARANEN

Professori

Professori (hoitotiede, terveyspedagogiikka), TtT, KM, sh, th


Aloitin työskentelyni Kuopion yliopistossa syksyllä 2000 (1.8.2000). Työskentelen tällä hetkellä professorina (hoitotiede, terveyspedagogiikka) Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella. Tehtäväni on ollut kehittää alan tutkimusta ja opetusta (esim. hoitotieteen laitoksella terveystieteiden opettajankoulutus) ja opetan kandi-, maisteri- ja jatko-opiskelijoita hoitotieteen ja jatkokoulutuksen ohjelmissa. Tutkimus-, opetus- ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmat ovat keskittyneet terveyskasvatukseen, terveyden edistämiseen hoitotyössä (esim. Työhyvinvointitutkimus eri konteksteissa kansainvälisesti ja kansallisesti) ja pitkäaikaisten terveysongelmien hoitoon (esim. työpaikalla uupuminen, stressi ja siihen liittyvä hoito ja ehkäisy opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa)  digitaalisessa yhteiskunnassa. Vuodesta 2001 lähtien olen ollut mukana tutkijana ja tutkimusryhmän jäsenenä Schools for Health in Europe -verkostossa ja vuodesta 2021 lähtien myös jäsenenä FINE-verkostossa, joka on eurooppalainen terveydenhuollon opettajien verkosto.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Sähköposti

terhi.saaranen@uef.fi

Puhelin

050 094 0242

Avainsanat

Opetustehtävät

Olen ollut kiinnostunut kehittämään oppimis- ja opetusmenetelmiä hoitotieteen laitoksella ja monitieteisesti Itä-Suomen yliopistossa, kuten simulaatio-oppiminen, käänteinen oppiminen ja yhteistoiminnallisen oppimisen hyödyntäminen. Esimerkkinä tästä olen suunnitellut ja kehittänyt esim. Didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut hoitotieteessä 9 op, jossa erityisesti hyödynnetään käännetyn oppimisen ja oppimisteknologian ominaisuuksia. Lisäksi olen suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut esimerkiksi moniammatillista simulaatio-opetusta, jossa terveystieteiden maisteriopiskelijat  (opettajankoulutus) opiskelevat simulaatio-opetusta ja opettamista osana opettajanopintojaan. Olen myös suunnitellut ja kehittänyt muita useita erilaisia ​​verkkopohjaisia ​​kursseja ja kaksi MOOC-kurssia Itä-Suomen yliopistossa (esim. UEF/MOOC: The Principles of Digital Pedagogy in Instruction and Teaching 2 op) sekä hoitotyön ja terveystieteiden oppimateriaaleja Itä-Suomen avoimessa yliopistossa.

* Vuoden opetustekopalkinto 2019 – suursimulaatio-opetus (yksi palkinnon saaneen ryhmän jäsenistä). Itä-Suomen yliopisto.

* Taitava opettaja palkinto vuonna 2017. Itä-Suomen yliopisto.

Yhteiskunnalliset tehtävät

 Yhteiskunnalliset tehtävät

 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston varajäsen 2017-2021, Itä-Suomen yliopiston edustaja
 • Hoidon koulutuksen neuvottelukunnan jäsen Savonia-ammattikorkeakoulussa, 2014-

 Jäsenyys ja tehtävät yliopistojen tiedeyhteisöissä ja muissa tutkimusorganisaatioissa

 • Tutkimusryhmän jäsen Schools for Health in Europe Network Foundation (SHE) verkostossa, 2015-
 • Johtoryhmän jäsen terveystiedon/terveyden edistämisen opinnoissa avoimessa yliopistossa, UEF, 2017-
 • Oppimisympäristöjen työryhmän jäsen Itä-Suomen yliopistossa, 2020-
 • Osaamisen kehittämisen työryhmän jäsen Itä-Suomen yliopistossa, 2020-
 • Ohjauksen koordinointi- ja kehittämisryhmän (OKKE) jäsen Itä-Suomen yliopistossa, 2014-
 • Avainopettajien verkoston jäsen terveystieteiden tiedekunnassa, UEF, 2016–
 • Varajäsen muuutoksenhakulautakunnassa Itä-Suomen yliopistossa, 2017-
 • Varajäsen Hoitotieteiden tutkimusseurassa, 2009–2011
 • Suunnitteluryhmän puheenjohtaja yliopistoverkostossa TerveysNet, 2007– 2008
 • Johtoryhmän/suunnitteluryhmän jäsen Työterveyshuollon osaamista syventävät opinnot 25 op, opinnot yliopiston maisteriopiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa, 2009–
 • Yhteistyöryhmän jäsen terveystieteiden tiedekunnassa, UEF, 2010–2018
 • Jäsenenä opetuksen kehittämis- ja arviointitoimikunnassa hoitotieteen laitoksella, UEF, 2010–2018

 

 

Tutkimusryhmät ja -projektit

TerOpe -projekti (Osaavat opettajat) (2017-2020)

Työhyvinvointia ja terveyttä tukevat työaikaratkaisut kotihoitotyössä – tutkimus- ja kehittämishanke (4T-tutkimus) (2019-2020)

New Agenda for Nurse Educator Education in Europe, 2020-20

Moniammatillinen simulaatio-opetus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, 2016-2022

Työhyvinvointia koulutuksessa, 2020-2023

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut