TOMI MäKI-OPAS

Tutkimusjohtaja

Tutkimusjohtaja, 1.1.2019-, Vaikuttavuuden talo on monitieteinen foorumi, joka kokoaa yhteen Itä-Suomen yliopistossa tehtävän hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen saman virtuaalisen katon alle.


Olen yhteiskuntapolitiikko ja sosiaalitieteilijä (FT) sekä terveyspolitiikko (dosentuuri), joka on kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuudesta sekä siihen liittyvistä menetelmistä ja teoreettisista lähestymistavoista. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tarkempaa ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuudesta ja huono-osaisuudesta sekä niiden taustalla olevista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä. Hyödynnän tutkimuksessa ja opetuksessa yhteiskuntapoliittisia ja sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja, jossa lähtökohtana on ettei yksilön käyttäytyminen ole täysin yksilön omasta valinnasta riippuvaan vaan taustalla vaikuttavat yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, jotka joko rajoittavat tai mahdollistavat terveyttä edistävän valinnan ja käyttäytymisen. Näihin yhteiskunnan rakenteellisiin tekijöihin voidaan vaikuttaa yhteiskunta- ja terveyspoliittisilla toimilla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö

Sähköposti

tomi.maki-opas@uef.fi

Puhelin

050 323 4020

Avainsanat

Opetustehtävät

UEF//MOOC Vaikuttavuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, vaikuttavuus, tutkimusasetelmat ja -menetelmät (SOTE-opinnot, WELMA-tohtorikoulun seminaarit)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa tutkimusyhteisö (VAIKUTTAVUUS RC)

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut

Tiedostot