Tarkenna hakuasi

Tomi  Voutilainen

Tomi Voutilainen

Professori

Julkisoikeuden professori (erityisesti informaatio-oikeus ja sähköinen hallinto)

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

tomi.voutilainen@uef.fi | 040 595 6801

0405956801
040 5956801
040 595 6801
+358 40 595 6801
+35840 595 6801
040 5956 801
+358 40 5956 801
+35840 5956 801
+358 40 5956801
+35840 5956801
+358405956801

Julkisoikeuden professorin tehtäviin kuuluu tieteelliseen tutkimukseen perustuva opetus. Tutkimus- ja asiantuntemuskohteitani ovat hallinto-oikeus, viranomaisten toiminnan julkisuus, tietosuoja, sananvapaus, hallinnon digitalisaatio, julkisen hallinnon tietojärjestelmät ja niiden sääntely, automaatio ja tekoälyn hyödyntäminen, julkisten varojen käytön sääntely, julkiset hankinnat, valtiontuet, valtionavustukset ja julkisten varojen käytön valvonta sekä sosiaalihuollon asiakastietojen sekä terveydenhuollon potilastietojen käsittelyä ja tietojärjestelmiä koskevaan sääntelyyn. Lisäksi minulla on pitkäaikaista kokemusta lainvalmistelusta eri rooleissa selvityshenkilönä, lainvalmistelijana, työryhmän jäsenenä sekä asiantuntijana eduskunnan eri valiokunnissa.

Julkaisut

69 kappaletta