TOMI VOUTILAINEN

Professori

Julkisoikeuden professori (erityisesti informaatio-oikeus ja sähköinen hallinto)


Julkisoikeuden professorin tehtäviin kuuluu tieteelliseen tutkimukseen perustuva opetus. Tutkimus- ja asiantuntemuskohteitani ovat viranomaisten toiminnan julkisuus, tietosuoja, sananvapaus, hallinnon digitalisaatio, automaatio ja tekoälyn hyödyntäminen, julkisten varojen käytön sääntely, julkiset hankinnat, valtiontuet, valtionavustukset ja julkisten varojen käytön valvonta. Lisäksi olen perehtynyt sosiaalihuollon asiakastietojen sekä terveydenhuollon potilastietojen käsittelyä ja tietojärjestelmiä koskevaan sääntelyyn.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

tomi.voutilainen@uef.fi

Puhelin

040 595 6801

Opetustehtävät

– Yleishallinto-oikeus (digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi, hyvän hallinnon perusteet)
– Informaatio-oikeus (viranomaisten toiminnan julkisuus, julkisuusperiaate, tietosuoja, sananvapaus)
– Finanssihallinto-oikeus (julkisten varojen käytön sääntelyn, valtiontuet, valtionavustukset, talousarvio, varojen käytön valvonta)
– Julkiset hankinnat
– Digitalisaatio ja oikeus
– Terveydenhuolto-oikeus (potilastietojen käsittely)

Yhteiskunnalliset tehtävät

Minulla on tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi usean vuoden kokemus lainvalmistelutehtävistä sekä valtiontalouden tarkastustehtävistä.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut