TUOMO SAVOLAINEN

Laboratorioinsinööri

Elektroniikkasuunnittelu ja rakentaminen

EIT (impedanssitomografialaitteistot)

Mekaniikka

Opetuslaboratoriot

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

Sähköposti

tuomo.savolainen@uef.fi

Puhelin

040 355 2382

Avainsanat

Opetustehtävät

Fysiikan Studio -kurssi:

 • mittausanturit
  • karakterisointi ja fysikaaliset perusteet
  • liitäntäelektroniikka
 • data-analyysi
 • tieteellinen kirjoittaminen
 • projektityöskentely
  • Arduino
  • IOT
  • 3d-suunnittelu
  • 3d-tulostus

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut