Tarkenna hakuasi

Tuula  Honkonen

Tuula Honkonen

Yliopistonlehtori

Kansainvälisen oikeuden yliopistonlehtori

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

tuula.honkonen@uef.fi

Tohtori Tuula Honkonen on kansainväliseen ympäristöoikeuteen erikoistunut asiantuntija. Hänen monille eri alueille ulottuva asiantuntemuksensa käsittää mm. kansainvälisen geenivarasääntelyn kansallisen toimeenpanon, valtioiden rajat ylittäviä vesistöjä hallinnoivien sopimusten tematiikan ja kansanvälisen kemikaalilainsäädännön tulevaisuuden visiot. Tohtori Honkosen tämänhetkiset tutkimusintressit liittyvät kansanvälisten ympäristösopimusten dynamiikkaan, erityisesti yhteisen mutta eriytyneen vastuun sekä omien valmiuksien periaatteeseen, ylikansalliseen vesioikeuteen ja vesidiplomatiaan ja ilmastonmuutosoikeuteen. Tutkimuksen lisäksi Honkosella on kokemusta opetuksesta, julkaisujen toimitustyöstä, konsultoinnista ja harjoitusten laatimisesta kansanvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian kursseille. Tutkimuksessaan Honkonen pyrkii yhdistämään oikeudelliset näkökulmat käytännön toimintapolitiikkojen luomiseen, sekä kansallisella että kansanvälisellä tasolla.

Julkaisut

52/52 kappaletta