TUULA HONKONEN

Yliopistonlehtori

Kansainvälisen oikeuden yliopistonlehtori


Tohtori Tuula Honkonen on kansainväliseen ympäristöoikeuteen erikoistunut asiantuntija. Hänen monille eri alueille ulottuva asiantuntemuksensa käsittää mm. kansainvälisen geenivarasääntelyn kansallisen toimeenpanon, valtioiden rajat ylittäviä vesistöjä hallinnoivien sopimusten tematiikan ja kansanvälisen kemikaalilainsäädännön tulevaisuuden visiot. Tohtori Honkosen tämänhetkiset tutkimusintressit liittyvät kansanvälisten ympäristösopimusten dynamiikkaan, erityisesti yhteisen mutta eriytyneen vastuun sekä omien valmiuksien periaatteeseen, ylikansalliseen vesioikeuteen ja vesidiplomatiaan ja ilmastonmuutosoikeuteen. Tutkimuksen lisäksi Honkosella on kokemusta opetuksesta, julkaisujen toimitustyöstä, konsultoinnista ja harjoitusten laatimisesta kansanvälisen ympäristöoikeuden ja -diplomatian kursseille. Tutkimuksessaan Honkonen pyrkii yhdistämään oikeudelliset näkökulmat käytännön toimintapolitiikkojen luomiseen, sekä kansallisella että kansanvälisellä tasolla.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

tuula.honkonen@uef.fi

Puhelin

050 520 8383

Avainsanat

Opetustehtävät

Introduction to Environmental Law
International Environmental Law I
International Environmental Law II
Seminar on International and European Environmental Law
International Environmental Negotiations: Simulation Exercise

International Water Law

Tutkimusryhmät ja -projektit

2035Legitimacy (Ei hukata ketään murrokseen. Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi)

ILU (Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely)

ClimaSlow (Slowing down climate change: combining climate law and climate science to identify the best options to reduce emissions of short-lived climate forcers in developing countries) (UEF/European Research Council)
Preparation of the UNECE Handbook on Water Allocation (UNECE secretariat servicing the Water Convention)

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Tiedostot